Organisatie

Studiekern corrosie

De corrosiespecialisten van de Bond voor Materialenkennis

imgSKC studiekern corrosie imgBVM

De Studiekern Corrosie van de Bond voor Materialenkennis is een groep van corrosiedeskundigen uit Nederlandse bedrijven, instituten en Technische Universiteiten. Doel is de onderling uitwisseling (nadrukkelijk in tweerichtingverkeer!) van informatie over corrosieonderzoek en ervaringen met corrosiegevallen..

De uitwisseling gebeurt veelal via voordrachten en bijdragen uit de praktijk van de leden in besloten bijeenkomsten (viermaal per jaar). De Studiekern Corrosie treedt naar buiten in zoverre deze als zodanig of de individuele leden ervan betrokken zijn bij de symposia die door andere sectoren van de Bond voor Materialenkennis worden georganiseerd.

 Voorwaarden lidmaatschap

Om het gewenste niveau van de bijeenkomsten te handhaven en om de groep niet al te groot te laten worden (i.v.m. de onderlinge communicatie), gelden er voor het lidmaatschap enkele voorwaarden. Zo dienen de werkzaamheden van de leden voor een essentieel deel in enigerlei vorm op corrosie betrekking te hebben. Voor een lidmaatschap van de Studiekern, neem contact op met een van onderstaande bestuursleden. De specialisten zijn vooral op persoonlijke titel lid en niet zozeer als vertegenwoordiger van hun bedrijf.

Bestuursleden

Chairman: Jacko Aerts tel: 06 51825259
Secretaris: Jack Tulp tel: 06 44 32 85 11
Vice voorzitter: Mascha van Hofweegen tel: 033 422 13 56

English summary

The “Studiekern Corrosie” (Studygroup Corrosion) is a section of the “Bond voor Materialenkennis” (Association for Materials Knowledge) in which corrosion experts from Dutch and Belgian companies, institutions and technical universities exchange views and information on corrosion research and corrosion cases (usually in Dutch). Typically members present their topics to their peers in face to face meetings which are organized four times per year. These meetings are not open to the general public in order to facilitate open discussions and ensure adequate confidentiality.

To maintain high quality level discussions, the work of every member should have a clear relationship to corrosion, in one form or another. To become a member, please contact the chairman. Membership is personal, not as representative of their company or institution.