Nieuws

Concept agenda bijeenkomst op donderdag 5 september 2019

KWA Bedrijfsadviseurs in Amersfoort  (Regentesselaan 2)

  1. Opening om 14:00h door Mascha, en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen van het bestuur / Ingekomen en uitgegane stukken Uitbreiding/versterking bestuur, vraag om artikelen in oppervlaktetechnieken
  3. Voordracht door ir. Rob Gommans (MC-Knowhow) en Marco Peters (Tecona): CorTen-stalen uitkijktoren; binnen 10 jaar ontmantelt door mechanische en corrosie-technische ontwerpfouten
  4. Presentatie door Geert Henk Wijnants (Stork Asset Management Technology) in het kader van het World Class Maintenance (WCM) project: Corrosie Onder Isolatie, en het model voor de degradatie van C-staal
  5. Voordracht door dr.Ludmila ’t Hoen (NLR) Titel volgt nog
  6. Bespreking van de notulen van 22 mei 2019 (KWA, Amersfoort)
  7. Mededelingen en vragen uit de praktijk van de leden
  8. Rondvraag
  9. Toekomstige lezingen & bijeenkomsten (diverse uitnodigingen) Tata Steel (via Berend; Lucht- & Ruimtevaart lab (via Ludmila); Dekra (via Arthur)
  10. Sluiting

Volgende bijeenkomst: woensdag 20 november 2019 (KWA te Amersfoort)

Toelichting bij de agenda Ad. 4/5 Na de eerste voordracht(en) is er meestal een korte pauze.

Na afloop van de bijeenkomst gaan enkele leden veelal gezamenlijk iets drinken en/of eten

Gepland voor 2019: dinsdag 29 januari, wo. 22 mei, donderdag 5 september, en wo. 20 november