Nieuws

Vergaderdata voor 2017

Op onze bijeenkomst van 30 november j.l. zijn (na rijp beraad) voor 2017 de volgende data vastgesteld:

15 februari        (voor de voorjaarsvakanties)

17 mei               (dit omdat 31 tussen Hemelsvaart & Pinksteren valt)

27 september

22 november    (dit omdat 29 november samenvalt met Stainless Steel in Maastricht)

Let op: enkele van deze data wijken af van de eerder in de conceptagenda vermelde !!!

 

Agenda voor eerstvolgende vergadering

Concept – agenda voor de vergadering op woensdag 30 november 2016 bij KWA Bedrijfsadviseurs in Amersfoort

1. Opening om 14:00h door de voorzitter en vaststellen van de agenda
2. Bespreking van de notulen van 28 september
3. Mededelingen van het bestuur / Ingekomen en uitgegane stukken
4. Mededelingen en vragen uit de praktijk van de leden
Data volgende bijeenkomsten

5. Voordracht door dr. Sytze Huizinga (SyCoCo):
Overzicht van Eurocorr 2016 & NACE C2016 (Oil & Gas production)
6. Voordracht door ing. Mascha van Hofweegen (KWA):
Schade aan stoomketels (door foute waterbehandeling)
7. Voordracht door ir. Rik-Wouter Bosch (SCK-CEN): Characterization of oxide layer morphology with EIS in high temperature water
8. Het archief van ir. P.C. (Piet) van Westen

9. Rondvraag
10. Toekomstige lezingen & bijeenkomsten (o.a. uitnodiging Bioclear in Groningen)
11. Sluiting
volgende bijeenkomst: ? februari 2017
(Locatie KWA in Amersfoort ?)
Toelichting bij de agenda
Ad. 2. De notulen van de vorige vergadering wordt u later toegezonden.
Bijeenkomsten in 2017: 15 februari, 31 mei, 27 september, en 29 november

 

Roest in schilderijen

Roest8

Op 31 juli zag ik op een tentoonstelling de schilderijen van Ineke van Berkom met daarin veel roest. Dus een link naar haar site op de Studiekern site is wel op zijn plaats.

Wally Huijbregts 3 aug 2016

 

Actie in Renkum bij de aanbesteding van nieuw zwembad

In Renkum is men bezig met de aanbesteding van een zwembad en sporthal het project MFC 3b4. Als enthousiast zwemmer wil ik geen lamp op mijn hoofd krijgen door mogelijke spanningscorrosie, dus heb ik vorig jaar gewezen op het gevaar van RVS in zwemzalen.
In Januari 2016 kreeg ik het antwoord dat bij de aanbesteding zou worden uitgegaan van het recent uitgekomen NPR9200 en dat er bij voorkeur geen RVS zou worden gebruikt.
Na nogmaals te hebben gewezen op het gevaar van RVS is door de projectleider van de gemeente Renkum een extra bijlage aan de inschrijvende partijen toegestuurd. Deze luidt:
” Gebruik RVS
De discussie over NPR9200 is nog niet afgerond, hetgeen we wel verwacht hadden. Het definitieve advies op basis van NPR9200 kan pas eind 2016 worden gegeven. Dit jaar kunnen specialisten hun commentaar nog geven bij de NEN.
Voor het zwembad in Renkum hebben wij het volgende besloten:
Gebruik van RVS in de zwemzaal voor ophangmaterialen is niet langer toegestaan.
In de plaats daarvan dienen verzinkte bouten en moeren als materiaal voor bevestiging en ophangconstructie in de zwemzaal.”

Ik ben dus blij dat ik in de toekomst veilig mijn baantjes kan trekken. De reden dat ik dit nieuws meld is om ook andere gemeenten op het gevaar te wijzen.

Wally Huijbregts.

Op bezoek in Den Helder bij Endures

Bezoek Studiekern corrosie bij Endures

De SKC groep kwam deze keer op 17 februari ’16 bijeen naar het bijna noordelijkste puntje van Noord Holland op uitnodiging van de gastheren Sibo Buter (MD) en Hans Christ (CS).
Leden van deze actieve groep komen uit alle windstreken, zelfs uit België om zaken ‘die er toe doen’ op corrosie gebied onderling te bespreken.
De foto is gemaakt in het ‘Natte Lab’ van de eerdere TNO vestiging in Den Helder waarbij uitleg werd gegeven door Job Klijnstra van ENDURES.
In deze bijeenkomst had de SKC twee sprekers, een over MIC en de ander over CUI. Na de rondleidingen en een aangeboden lunch vertrok de groep naar Middenmeer, ECW waar aardwarmte wordt opgewekt met een slim management systeem.

John Awater